top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Parisavtalet – ett historiskt klimatavtal

Avtalet trädde i kraft den 4 november 2016 i Paris efter fyra års förhandlingar. Att minska utsläppen av växthusgaser samt att ge stöd åt de som drabbas av klimatförändringens effekter är avtalets kärna.


Parisavtalet är kopplat till FN:s klimatkonvention, UNFCCC. Av 197 länder så har 185 ratificerat avtalet vilket innebär att de godkänt den som lag (maj 2019). Enligt avtalet ska den globala temperaturökningen hållas långt under två grader, eftersträvansvärt är 1,5 grader.


Länderna förbinder sig att öka ambitionerna efterhand. Industrialiserade länder ska samverka med utvecklingsländer genom klimatfinansiering, tekniköverföring samt kapacitetsuppbyggnad. Anpassning och förebyggande arbete är avgörande.


Till Parisavtalet hör den så kallade regelboken, ett detaljerat regelverk för hur länderna ska genomföra sitt klimatarbete genom planering, kommunikation, genomförande och rapportering.


KÄLLA: Naturvårdsverket


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page