top of page

Pressmeddelande

2020-06-02

Avbrott från viruskaos

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, arrangerar läger för tjejer i Västerbottens län, i samarbete med fair communications.

 

- Lägret syftar till att låta tjejer bara få vara barn och ha roligt. I ett stressigt och hetsigt samhälle är det viktigt att få uppleva frizoner utan prestation. Några lediga sommardagar bryter dessutom kaoset kring virus, säger Leena Haraké, generalsekreterare på KSAN.

 

- Viruset har bidragit till ökad stress i samhället. Avkoppling med fria aktiviteter i KSAN:s anda under sommarlovet kommer att göra gott. Skärmfri tid är likväl välgörande, säger Annika Wålinder, grundare fair communications.

Sommarlägret arrangeras för andra året i rad av samma parter.

 

Sommarkollon och lägerverksamheter för barn och ungdomar i mindre grupper kan hållas i närområden menar Folkhälsomyndigheten som understryker vikten av att barn i så stor utsträckning som möjligt fortsätter med sina normala aktiviteter.

 

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. Se hemsida www.ksan.se.

 

fair communications är en kommunikationsbyrå inriktad på kommunikation för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

 

För ytterligare information, kontakta

Leena Haraké,

KSAN

0708 – 627495

 

Annika Wålinder, grundare

fair communications

0702-42 27 50

bottom of page