top of page

vårt koncept

Detta utmärker vårt kommunikationsarbete:

RESPEKT FÖR KUNDEN & PLANETEN
Konsekvensanalysen finns med redan i vårt förhållningssätt och är grundbulten i hela företaget: Hur påverkar budskapen mottagaren och planeten? 
Respekt för kunden är helt centralt i vårt arbete. När kunden får en känsla av delaktighet och blir stärkt når vi fram. Våra budskap ska uppmuntra till ett hållbart konsumtionsbeteende.
SÄLJANDE OCH RESULTATINRIKTAT
Vår företagskommunikation är mycket säljande och ger långsiktigt starka resultat. Genom att konsekvent respektera kund och ge klara budskap utvecklar ni ett förtroendeingivande varumärke. Vi har en  utvecklad förmåga att lyfta fram ert hållbarhetsarbete trovärdigt, varumärkesstärkande och affärsfrämjande.
HÅLLBAR TEXTPRODUKTION
Vi flätar samman de tre dimensionerna, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till varumärkesstärkande texter. Vårt språk präglas av vi-känsla, skapar delaktighet och gemenskap samt aktiverar. Respekt för kunden är centralt. Mångfald och människors lika värde vägleder.
AGENDA 2030 & PARISAVTALET
Dessa plattformar är utgångspunkter i allt vårt arbete och vi strävar efter att informera våra kunder om målen samt att kommunicera på ett sätt som främjar implementeringen av dem. Research och omvärldskoll är A och O för att vi ska kunna producera enastående företagskommunikation.
HÅLLBART BILDSPRÅK
Vårt bildspråk skildrar handlingar och subjekt. Fokus ligger på det större syftet snarare än person. Gemensamma strävanden för ett hållbart samhälle. Mångfald och människors lika värde vägleder liksom fokus på mänskligt empowerment (aktörskap, delaktighet).
AKADEMISKA SLUTSATSER & EMPIRI
Vårt koncept om hållbarhetskommunikation grundlades för länge sedan genom studier i planerad kommunikation vid institutet för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet och har därefter utvecklats under två decenniers arbete och empiri med extern kommunikation i den svenska freds-, miljö-, människorätts-, kvinno- och antidrogrörelsen samt ett flertal branscher inom näringslivet. Konceptet är under ständig utveckling, därav vår tankesmedja FAIR THINKING.
bottom of page