top of page

Susanna Linder, VD & grundare, ARENDRA:

"Vi behöver återerövra vårt medmänskliga civilkurage på många plan i Sverige."

OM ARENDRA

GRUNDAT ÅR: 2017

OMSÄTTNING ÅR 2019: 1, 457 MSEK

KONSULTER: Arendra har tio konsulter i sitt företag med fler på ingång.

INNOVATION: Vi har skapat praktiska verktyg som driver arbetsgivare att på ett ansvarsfullt sätt minska inflödet i sjukskrivning, att vara handlingskraftiga.

KUNDNYTTA: Chefer och personalnära funktioner hos arbetsgivaren vågar, vill och prioriterar att agera i tid för att undvika sjukskrivning. Det ligger också i linje med de globala hållbarhetsmålen avseende hälsa och välmående, där vi bland annat skall ha välfungerande arbetsplatser där människor mår bra, trivs, kan och vill producera enligt förväntan. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt för både individen, organisationen och samhället i stort att ta tillvara människans arbetsförmåga på ett hållbart/cirkulärt sätt.

PROBLEMLÖSNING: Vi hjälper arbetsgivaren att förstå både sitt eget och medarbetarens ansvar för ett hållbart arbetsliv. Det gör vi genom att de i vardagen använder våra modeller och vår metod som bygger både på vår empiri och evidens från mångåriga vetenskapliga studier om vad som faktiskt skapar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Framförallt ser vi att det är mycket framgångsrikt att förvänta sig ett eget ansvar för sin hälsa och sitt arbetsliv hos alla enskilda medarbetare, något som tidigare decennier i vårt land inte varit helt PK att utkräva. Det har varit mer populärt att ha förhållningssättet att medarbetaren skall ”tas om hand” av sin arbetsgivare. Men båda parter har viktiga ansvarsdelar, och alla vuxna människor vill, enligt vår långa erfarenhet, ta eget ansvar, vara delaktig i och kunna påverka sitt arbetsliv. Vi mäter också effekten av allt vi gör och hjälper kunden räkna på vad det kostar ekonomiskt att underlåta att agera. Det är vårt mest spännande område just nu.

"TRE INNOVATIONER" PART 1

Det här är första delen av tre. Kampanjen går av stapeln den 8:e mars 2021.

"TRE INNOVATIONER" syftar till att bilda opinion kring vikten av innovation och entreprenörskap för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

HUR FICK NI IDÉN TILL ATT GRUNDA ARENDRA?

Genom att ha arbetat många år med människor som varit skadade/sjukskrivna/utbrända och föremål för arbetslivsinriktade utredningar och/eller rehabilitering för att komma tillbaka till ett funktionellt arbetsliv så såg jag att trots komplicerade diagnoser och varaktiga funktionshinder eller symtom, så var motivationen, arbetsglädjen och förmågan att påverka sin situation det som väsentligt skilde personernas möjligheter åt, oavsett hur svårt drabbad en person var. Det gjorde att jag blev mer och mer övertygad om att varje människa vill få möjlighet att ta eget ansvar och varje arbetsgivare måste göra detta möjligt eftersom det är helt avgörande för hur lyckosamt resultatet blir. Namnet Arendra kommer från det franska verbet ’a rendre’, som betyder ”att ge tillbaka”- vi vill ge tillbaka ansvaret till de som faktiskt direkt kan påverka, men också ge tillbaka till samhället allt det vi lärt oss under våra många år inom denna bransch.

VILKA ÄR DINA DRIVKRAFTER?

Naturligtvis nyfikenheten över den kraft som vi människor har och vår starka inneboende vilja att ta ansvar och arbeta med det vi tycker om. Det har jag särskilt fått med mig från mitt yrke som legitimerad fysioterapeut. Vi klarar alltid långt mer än vi tror om oss själva och också vad andra tror om oss.

Men sen har jag en stor drivkraft att försöka vända icke-funktionella arbetssätt till funktionella. På samhällsnivå har det varit det enormt destruktiva i att arbetsgivare med god hjälp av den traditionella företagshälsovården och våra nationella socialförsäkringssystem konsekvent agerat för sent när det kommer till risk för ohälsa. Hur kan man kalla insatser för ”tidiga” när de sker 1 år in i en sjukskrivning? Det är ett hån mot våra samhällsmedborgare och skadar vårt rykte internationellt. Och hur kan en arbetsgivare så konsekvent och av rädsla underlåta att fråga om en närvarande medarbetares hela livssituation när hennes prestation, hälsa, motivation och därmed också arbetsförmåga påverkas och försämrats? För att man vill vara snäll? För att man är rädd för att kliva någon på tårna eller hamna i arbetsdomstolen? För att man är rädd för medarbetarens reaktion? Eller för att man är rädd för sin egen reaktion? Vi behöver återerövra vårt medmänskliga civilkurage på många plan i Sverige.

"Färre och färre organisationer behöver den traditionella sjukskrivande och vårdande företagshälsovården idag."

Även våra läkare själva säger att samhällsaktörer bör fokusera mer på att hjälpa till att leda människor ur den långa sjukvårdskön, och prioritera de som verkligen behöver behandlas eller botas. En del människor som börjar känna att tillvaron skakar kanske egentligen först behöver tröst, lindring, mer motivation eller till exempel hjälp att komma igång med fysisk aktivitet - inte främst läkemedel eller terapi… Lätt depression som fler och fler lider av i vårt land behandlas först och främst med fysisk aktivitet och utevistelse! Varför accepterar vi att människor hamnar i utanförskap på detta sätt och krasst puttas in i sjukskrivning och i värsta fall inlåses där? Det är enormt oansvarigt och ovärdigt en människa att behandlas så. Vi kan bättre! Det går att agera mycket tidigare och mycket mer resolut.

Och ända till idag i vårt arbete med Arendra har vi aldrig mött en medarbetare, chef eller facklig part som funnit vårt arbetssätt stötande eller fel, utan snarare har de vunnit större mod och handlingskraft att agera tidigt av OMTANKE. Det är ingenting annat än hållbart.

Varför fokuserar många organisationer idag på att ha en god sjukskrivningsprocess med tillgång till läkare och psykologer, hög sekretess, och många gånger enbart individstyrda insatser utan någon insyn, istället för att lära sig hur man internt agerar för att undvika att man hamnar där? Färre och färre organisationer behöver den traditionella sjukskrivande och vårdande företagshälsovården idag, då vi har relativt friska arbetsmiljöer och förhållandevis säkra arbeten till skillnad mot för 50 år sedan. 

"Vi gick från att hånskratta åt en hel del digitala verktyg till att göra om alla våra tjänster så de fungerar just digitalt- på bara några veckor"

HUR HAR DITT LEDARSKAP UTVECKLATS UNDER CORONAKRISEN?

Då vi är två som driver och äger Arendra (Annika Stenberg är bolagets andra grundare) så har vi nog båda känt av hur det är att behöva ompröva precis hela vår verksamhet, våra tjänster och vårt sätt att interagera med kunder och de individer vi möter i uppdrag. Vi gick bland annat från att hånskratta åt en hel del digitala verktyg till att göra om alla våra tjänster så de fungerar just digitalt- på bara några veckor…. Det var tufft, men fungerar bättre än väntat idag!

Dessutom har vår bransch ett uppsving just nu. Det har aldrig varit så hett med arbetsmiljöfrågor som nu. Mer eller mindre seriösa aktörer dyker upp varje månad, och de som kommer bestå är de som förstår att bygga sin verksamhet långsiktigt, har empirin inom sitt område med sig och alltid är öppna och ödmjuka för förändring. Allt rör ju på sig för jämnan.

VAD ÄR DIN VISION FÖR ARENDRA?

Vi ska vara en i Sverige känd aktör inom vårt arbetsområde, en inspiratör för god arbetshälsa, en ifrågasättare av fokuset på vårdande insatser och en nyfiken partner som stödjer arbetsgivaren i att agera tidigt för att både minska inflödet i sjukskrivning och bidra till att fler skapar sig ett hållbart arbetsliv!

VILKA ÄR DINA BÄSTA HÄLSOTIPS?

Bo på landet där det är mörkt om natten, äta och sova på rätt tider, prioritera sitt föräldraskap (jag har två intensiva tonåringar) musicera och vara i naturen med min Rhodesian Ridgeback Bruno. Med honom blir jag lugn och sansad.

"Bara gör det. Särskilt om du är kvinna."

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT DRIVA EGET BOLAG OCH VAD VILL DU SÄGA TILL DEN SOM FUNDERAR PÅ ATT GÖRA DET?

Bara gör det. Särskilt om du är kvinna. Det är en oerhörd tillfredsställelse att ha makt över sin egen personliga och ekonomiska utveckling på det sättet som ett företagande faktiskt innebär. Du är ansvarig för allt, lär dig ta rimliga risker, men kan också övervinna rädslor och bygga en självkänsla och tillit till dig själv som spiller över i stora mått till ditt privata liv. Min mamma har drivit ett framgångsrikt företag sedan jag själv var tonåring, och har naturligtvis också varit en mycket stor inspirationskälla för mig. 

Susanna Linder på Linkedin.

Besök Arendra.

TEXT: ANNIKA WÅLINDER & SUSANNA LINDER

REDIGERING: ANNIKA WÅLINDER, fair communications

HON UTMANAR DEN TRADITIONELLA FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

bottom of page