top of page

Christina Blomkvist, 

VD & grundare, GREENCOUNSEL:

"Låt tekniken frigöra tid åt juristen att frodas i sitt yrke."

OM GREENCOUNSEL

GRUNDAT ÅR: Augusti 2017

OMSÄTTNING ÅR 2019: 1,4 MSEK

INNOVATION: En digital plattform för att effektivisera kvalificerat arbete i arbetsprocesser där tekniken utför sådana arbetsmoment som en människa inte behöver utföra och driver ärendena framåt så att människan kan fokusera sin tid och uppmärksamhet på sådant som hon gör bäst. Främst tänkt för juridisk rådgivning med fristående juridiska konsulter men plattformen kan hantera alla typer av kvalificerade standardärenden inom en arbetsprocess där många olika människor brukar involveras så den kan lika gärna användas i verksamheter med exempelvis regelverkskrav för ordnade processer.

KUNDNYTTA: Kunden kan få hjälp med sina juridiska eller andra ärenden var och när kunden vill och experten behöver bara fokusera på de arbetsmoment där expertens inspel är av störst relevans,  plattformen frigör tid för människorna samtidigt som kvalitet och innehåll fortfarande håller hög kvalitet till ett överkomligt pris då tekniken gör mycket av det arbete som människor annars behöver göra, är miljövänligt eftersom användarna kan utföra sina uppgifter där de befinner sig utan att behöva resa till en fysisk arbetsplats (allt sker online) och skapar förutsättningar för ett friare arbetsliv för de som arbetar med stöd av plattformen. Plattformen skapar också möjlighet till mer självservice så att kunden kan få svar på enklare frågor utan att ta hjälp av en människa om det inte behövs.

PROBLEMLÖSNING: På plattformen kan vitt skilda typer av processer digitaliseras från A till Ö så att rätt person involveras i rätt tid för att utföra rätt åtgärd för att kunna genomföra ett ärende och sedan kan ärendetypen köras om och om igen. Processerna innehåller moduler med alltifrån informationsinhämtning, dokumentgenerering, förhandling, godkännanden, e-signering, mötesbokning, skräddarsydda moduler m.m. som körs i den ordning och med de villkor som konfigureras på plattformen. Människor kopplas på när och där de behövs samtidigt som de får den överblick de behöver och de inte behöver lägga tid och kraft på administration utan de lägger sin tid på det som kunden behöver – deras kompetens och kunskaper.

"TRE INNOVATIONER" PART 2

Det här är andra delen av tre, 2021-03-15.

"TRE INNOVATIONER" syftar till att bilda opinion kring vikten av innovation och entreprenörskap för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

BERÄTTA HUR DU FICK IDÉN TILL ATT GRUNDA GREENCOUNSEL?

Jag har sysslat med datorprogrammering ända sedan högstadietiden för 30 år sedan men efter ett varv på musikhögskolan under några år kom jag fram till att jag skulle utbilda mig till jurist. Jag jobbade först som advokat och därefter som koncernjurist och ansvarig för företagsförvärv på ett av Sveriges största försäkringsbolag. Under mitt inledande yrkesliv som jurist fick jag ofta på mitt bord att hantera mycket administrativt betungande arbete – att sortera och strukturera information, att hålla koll på fakta och checklistor, att följa upp, att ha koll på allt som hände. Jag insåg att jag var mycket bättre på att tänka abstrakt, strategi och övergripande lösningar än att ha detaljkoll på stora mängder fakta så det blev en överlevnadsinstinkt att börja ta fram egna IT-verktyg som kunde avlasta mig så att jag kunde frigöra tid åt att göra det som gav energi istället för att hålla på med det som tog energi.

Det fanns väldigt lite användbar teknik för att åstadkomma det som jag själv behövde så jag började utveckla mycket på egen hand med de verktyg som jag hade till förfogande. På advokatbyrån och på försäkringsbolaget hade jag inte tillgång till egna servrar förstås så då blev det olika applikationer i de programsviter som vanliga användare hade tillgång till och även om det fungerade hjälpligt för mina egna behov blev jag mer och mer varse om hur våra gemensamma arbetssätt väldigt sällan tar hänsyn till hur människor kan jobba tillsammans för att uppnå ett resultat tillsammans på ett sätt så att deras styrkor tas tillvara.

"Jag ville vara en del av att driva utvecklingen framåt

Mycket arbete som utförs både på advokatbyråer och på bolag består av arbetsmoment som egentligen människor inte behöver göra utan som hellre tekniken kan ta hand om och jag började leka med tanken vad som kan hända om människor får möjlighet att göra det som de är bra på och ges möjlighet till ett friare arbetsliv så att de kan jobba var och när de vill samtidigt som tekniken hanterar allt annat. När jag såg mig omkring hur det såg ut på marknaden för några år sedan insåg jag att detta nog inte kommer att hända av sig självt och jag såg också risken med vad som kan hända inom juristbranschen när tekniken tar över om man inte har perspektivet hur viktiga juristerna är för ett demokratiskt samhälle.

Hur kan man få en hög användning av tekniken för att dra nytta av allt som är bra samtidigt som man bygger upp en möjlighet för kvalificerade jurister att frodas i sitt yrke? Jag insåg att jag ville vara en del av att driva utvecklingen framåt istället för att utvecklingen tog vägen någon annanstans. Därmed så var idén om GreenCounsel född.

VILKA ÄR DINA DRIVKRAFTER?

Jag är nyfiken i grund och botten men också envis och resultatinriktad. Jag är helt självlärd som programmerare och har lärt mig den hårda vägen hur man löser utmaningar inom programmeringen utan att ge upp förrän man kommer vidare. Nyfikenheten gör att man är öppen för nya möjligheter – bara för att något är nytt för en är det inte dåligt utan spännande att undersöka för att se om det kan vara användbart för att lösa de utmaningar man står inför. Mycket i min utveckling som programmerare har handlat om att hitta nya sätt att lösa problem på ett bättre sätt och jag är helt osentimental inför att byta inriktning om jag kommer fram till att det gamla inte längre står sig. Jag minns fortfarande den dagen för över 20 år sedan när jag upptäckte att man kunde tillhandahålla tjänster online via en server och på några dagar byggde jag min egen första hemsidetjänst som man kunde konfigurera hemsidor i likt dagens Wordpress. Den dagen jag upptäckte den möjligheten var också sista dagen jag var inne i det program som jag fram till dess hade programmerat allt jag gjort i. Den nya upptäckten var så mycket bättre och gav så många nya möjligheter.

"Det var som att det fanns något som pockade på och som jag inte kunde åstadkomma inom ramen för de strukturer där jag tidigare arbetat.."

Men drivkraften att bli entreprenör kom först många år senare och kom nog framförallt från just frustration över att jag tyckte att det var för mycket som inte fungerade bra i människors arbetssätt – varken för resultatet eller för människors välmående - och att det inte längre räckte att vara intraprenör för att förändra. Det var som att det fanns något som pockade på att åstadkommas som jag inte kunde åstadkomma inom ramen för de strukturer där jag tidigare arbetat.

HUR HAR DITT LEDARSKAP UTVECKLATS UNDER CORONAKRISEN?

Jag har alltid varit väldigt engagerad i hur samhället ser ut och fungerar. Så i den mån man kan kalla det ledarskap så tror jag att Coronakrisen har fått mig att reflektera mycket och även att försöka påverka på de sätt jag kan. Vi har en begränsad tid på jorden och en pandemi gör det ännu mer uppenbart att tiden är kort. Var och en av oss har olika styrkor och var och ens skyldighet är att försöka använda de styrkor vi fått på bästa sätt för att göra så mycket gott vi kan för våra medmänniskor och vår omvärld.

För många som suttit ensamma, som jag själv gjort, tror jag att Coronakrisen har gjort att man har kunnat ta ett steg tillbaka och se lite klarare på sin omvärld. Jag minns en dag när jag såg ut över hustopparna i Malmö där jag bor och insåg att jag kunde se knivskarpa konturer på byggnaderna i Lund vid horisonten som jag aldrig brukar göra annars. Kanske var det en period av mindre luftföroreningar på grund av pågående nedstängningar i Europa eller var det bara en tillfällighet just den dagen men lite på samma sätt har Coronakrisen påverkat mig. Lite mer klarsyn och överblick. Jag tänker mer på vad som är viktigt i livet, det man saknar och det man inte saknar. Hur livet skulle kunna te sig om man fick möjlighet att utforma sin vakna tid på ett friare sätt. Men också frågor om rättvisa och orättvisor – jag tänker exempelvis på Black Lives Matter-rörelsen som blossade upp just nu mitt under pågående pandemi men också hur vi som samhälle ännu har väldigt svårt att se och prata om ojämställdhet mellan kvinnor och män. Kanske är det fler som funderar över hur samhället ser ut och varför och vilket samhälle vi vill bo i imorgon.

Det gäller också att det som var självklarheter i våra liv före pandemin kanske inte behöver vara självklarheter imorgon och att vi också har en chans att utforma samhället i en hållbarare riktning framöver om vi bara tar den chansen. Pandemin är inget bra men den kanske ändå ger oss möjligheten att se saker i ett nytt ljus och kanske även ifrågasätta några gamla sanningar som kanske har alldeles för många år på nacken för att fortfarande vara relevanta. När allt ställs på ända ges möjligheter att tänka nytt och det vore synd att inte använda den möjligheten.

"Jag tror att kvinnliga entreprenörer som bidrar till ett mer hållbart samhälle och arbetsliv är centralt för vilket samhälle vi alla ska må bra och åldras i."

VAD ÄR DIN VISION FÖR GREENCOUNSEL?

Jag vill förstås att GreenCounsel ska bidra till nya mer hållbara sätt för människor att arbeta och vara något som möjliggör för människor att frigöra sin tid till att göra saker som betyder mycket för dem. Jag är övertygad om att det som GreenCounsel gör kan vara en länk i kedjan till en möjlig framtid med människan i centrum. Det finns för många arbetsplatser där människor bara ses som resurser att använda. Jag skulle vilja se ett arbetsliv där människor får möjlighet och utrymme att använda sina styrkor. Men med detta sagt så står det klart efter några år med GreenCounsel att det inte är säkert att GreenCounsel kommer att få möjlighet att bidra till detta så det viktigaste för mig med GreenCounsel just nu är att påverka vad jag kan för att nästa generation kvinnor med potential, kompetens, innovation och drivkraft ska ha bättre förutsättningar att få möjlighet att göra det som jag har fått möjlighet till – att satsa på det som de tror på. Och jag önskar att de ska lyckas med det också eftersom jag tror att kvinnliga entreprenörer som bidrar till ett mer hållbart samhälle och arbetsliv är centralt för vilket samhälle vi alla ska må bra och åldras i.

VILKA ÄR DINA BÄSTA HÄLSOTIPS?

Jag är inte bra på detta själv alla gånger men a och o är tillräcklig sömn. Man tror lätt att man vinner tid genom att sitta uppe sent in på småtimmarna men man förlorar snabbt på det i längden om man inte får tillräcklig sömn. Sedan tar jag ofta långa promenader. Att jobba per distans som jag gör nu helt och hållet har både möjliggjort mer sömn och mer promenader vilket är en stark kontrast till livet innan pandemin som både innebar att gå upp mitt i natten för att hinna med det tidiga tåget till Stockholm varje vecka men också att tiden sällan fanns för att bara gå ut och gå.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT DRIVA EGET BOLAG OCH VAD VILL DU SÄGA TILL DEN SOM FUNDERAR PÅ ATT GÖRA DET?

Det är det bästa beslut jag någonsin fattat att släppa taget om en tillsynes trygg tillvaro som anställd. För att jag själv skulle ta steget krävdes dock att jag först gjorde stora förändringar i livet som så att säga sänkte trösklarna för mig. Jag lämnade ett bra jobb i Stockholm och flyttade ”hem” till Malmö för några år sedan och det dröjde bara några månader efter att jag var tillbaka i advokatbranschen som jag insåg att jag nog väldigt länge gått och burit på ett behov av att få utforma en egen verksamhet och bli ”min egen”. Med den insikten fanns det inte något alternativ. Jag var tvungen att göra det – nu eller aldrig.

Det bästa är friheten att kunna styra utifrån egna mål, att kunna fokusera på det som man är bra på och välja bort annat som man inte behöver göra, att få göra det som man tror på. Och om fler upptäcker GreenCounsels ”mission” och vill stödja och dela den så hade det varit helt fantastiskt.

Jag minns när jag var fyra år gammal och kastade mig upp på en cykel – helt i tron att jag kunde cykla utan att ha gjort det tidigare. Döm om min förvåning när jag efter några meter välte med ett brak. Många vill få en att tro att företagande (särskilt för kvinnor) bara handlar om att ”våga” eller att ”tro på sig själv”. Det kan visserligen vara så men huruvida du kan cykla eller inte utan att ha gjort det tidigare beror i fallet med företagande på så mycket mer än dig själv så rent konkret bör man nog också se till så att man har en ”plan B” – ett sätt att försörja sig medan man utvecklar sitt företag vidare och så att man kan vara långsiktig i sitt företagsbygge.

Besök Christina Blomkvist på Linkedin.

Besök Greencounsel.

TEXT: CHRISTINA BLOMKVIST & ANNIKA WÅLINDER

bottom of page