top of page

om oss

FÖDD UR AKTIVISM,

DEMONSTRATIONER &

PÅTRYCKNINGAR

Fair communications är en kommunikationsbyrå grundad 2018 av Annika Wålinder, fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap (Stockholms universitet) och fil kand i franska, engelska och konst- och arkitekturhistoria (Uppsala universitet/universitetet Rennes II, Frankrike). Grundaren har även studerat fritt konstnärligt skapande vid konstskolan Idun Lovéns skulpturlinje.

 

Fair communications är frukten av många års arbete med opinionsbildning och politisk påverkan åt ideella och politiska organisationer inom den svenska freds-, kvinno-, människorätts-, miljö- och antidrogrörelsen. 

 

Några milstolpar är grundarens arbete som projektledare inför FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg, Sydafrika (2002), förtroendeuppdrag som NGO-rådgivare i den svenska regeringsdelegationen till FN:s kvinnokommission i New York (tema media och IT) samt arbete med FN:s kvinnokonvention på uppdrag av utrikesdepartementets enhet för global utveckling.

Idag har mänskliga rättigheter och hållbar utveckling flyttat in hos företagen. Värderingarna skapar förtroende hos en alltmer samhällsengagerad publik. Kärnan i ideellt demokratiarbete, delaktighet och empowerment, är numera nycklar till moderna kundrelationer. 

Respekt för kunden, kunskapsbelagda argument samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet har blivit framtidens kommunikationsprinciper.

 

FOTO: ”WSSD TRADES AWAY WOMEN’S RIGHTS”, Johannesburg 2002, ANNIKA WÅLINDER

(WSSD - World Summit on Sustainable Development)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

WSSDmindre_edited.jpg
bottom of page