top of page

2020-07-29

Nu behöver alla samarbeta med entreprenören

Världen är i desperat behov av handlingskraft och skapandeförmåga. Det är hög tid att rikta strålkastaren rätt. Vi frågade oss vem som kan säkra vår framtid?

 

Vi beslöt oss för att diskutera entreprenörens roll i ett globalt krisläge med Stefan Lindström, Sveriges ledande entreprenolog. Stefan har tagit fram ett banbrytande EntreprenörsProfilsTest och studerat entreprenörskap vid Boston University i Massachusetts. Han är även en internationellt ansedd föreläsare som bland annat talat i TED talks. 

SLNY1.jpg

Hej Stefan, vad roligt att du vill medverka i Sommarföljetongen. Hur ser du på entreprenörens roll i den globala kris vi just nu erfar?

Det vet jag inte exakt, men jag har funderat på det och diskuterat det med folk i Boston och Pete Russo från universitetet BU och tongångarna har väl gått så här om man översätter lite snabbt och sammanfattar: jag tror att det kommer att ta ett par år för samhället att återhämta sig. Det kan bli mycket värre om det kommer tillbaka nästa vinter. Vi hade en mycket stark ekonomi som gick in i detta och konsumenternas efterfrågan kommer att bli hög när situationen stabiliserats, men så mycket stängs ned nu och så många människor och företag skadas ekonomiskt! Vilket gör det svårt, oavsett entreprenörers förmåga, att i just sådana här "brytningspunkter" blomma ut och fixa just sådana här situationer.

Är entreprenören en outsider?

Ja, eller insider som håller hela samhällets funktioner fungerande och ja, om man menar en outsider = utanför den traditionella industrin. Entreprenören är den som utifrån närmar sig en befintlig industri eller marknad som vi brukar kalla det på svenska och som sedan förändrar industrin för alltid. Ja det är en variant och en internationell syn på det hela.

Entreprenören sägs vara en världsförbättrare med ett högre syfte, vad säger du om det?

Ja, jo, det kan ju ofta bli så, vilket vi alla ska vara glada för. Så kallat socialt entreprenörskap är ju det. Men ja, entreprenörer tar ansvar – se teori om essensen och teorin om offerkoftan (exempel längst ned på sidan).

Är det synd om entreprenören? Det är ju inte lätt att hantera den självvalda friheten och bygga upp allt från scratch? Varför gör entreprenören det här, är det inte enklare att ta en anställning någonstans?

 

Ja det är ständig fråga, varför utsätter man sig för detta? Jag har inte kommit i land med den frågan ännu, men jag har börjat fundera på den sedan frågan väcktes av mitt resesällskap för två år sedan, på väg till mitt TEDx talks –varför utsätter man sig för detta Stefan? Och dessutom gång på gång (resesällskapet är psykiatriker, hahaha)?

 

Synd om entreprenören, nej snarare skyll dig själv, skämt å sido, ja, jo, anställning är lättare. Men kan också vara påfrestande för en del, med en massa onödiga möten, dåliga chefer, numera tvingas man ofta arbeta i ett system som många gånger är så fyrkantiga. Varför ska man till exempel e-legitimera sig då man har en allmän fråga avseende öppettider, eller om modellen finns i lager? Dessa system slösar bara bort kundens tid och leder oss alla till en massa meningslösa handlingar. Men systemen kallar det kvalitet eller säkerhet. Nej, det här är bara ett bevis på egennytta istället för kundnytta. Sådant står inte en entreprenör ut med. Eller en företagskultur som helt plötsligt ska vara värdegrundsbaserad istället för kundorienterad (värdegrundsbaserad = alla ska tänka lika då? Värdegrund är något som oftast sätts i en människas barndom – innan 12 år cirka.). Som sagt, entreprenörer arbetar hellre mera för kund, problemlösning och innovation.

SLNY.jpg
handen presenter

Vad är entreprenörskapets essens?

AAA - Autonomi, Antikonformism, Ansvar.

Varför är entreprenören så nytänkande/nyskapande?

Det är på något sätt hela grundbulten i det hela, samt dess motivatorer, det som motiverar, att skapa, komma på något nytt, testa, nyfikenheten, fungerar mina tankar och idéer? Eller - irritationen över att något inte fungerar som det ska, då tänker entreprenören detta kan göras bättre. ”Avoid or achieve” som jag talar om i mitt TED talk.

Om tio år ska Agenda 2030 vara genomförd, med mål som ska skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar planet. Alla branscher behöver samarbeta och vi tror att entreprenören kan komma att spela en huvudroll i det här åtagandet. Handlingskraft och kreativitet är ju A och O. Vad tror du om det?

Det vet jag inte, men kommer det finnas problem & ekonomiska incitament så visst kommer entreprenören/erna vara där. Handlingskraft och kreativitet är ju entreprenörens hammare och skruvmejsel.

Vad är skillnaden mellan kvinnligt och manligt entreprenörskap?

Vet ej, har inte stött på den frågan så mycket. Entreprenörskap handlar inte särskilt mycket om kön, etnicitet, eller ålder. Entreprenörskap handlar oftare om kundnytta, problemlösningar och innovationskraft. Jag vet att frågorna kan dyka upp i Sverige, men intressant nog hittills aldrig efter mina internationella föredragningar eller föreläsningar.

Men som rekryteringskonsult i mitt dagliga värv känner jag ju till problematiken på den svenska arbetsmarknaden, exempelvis åldersdiskrimineringen och det här med att vara ”överkvalificerad” – det är otänkbart ur ett entreprenöriellt tänkande & perspektiv, snarare är det tvärtom - in med bästa kompetensen, dels för företagets bästa och dels för att de bästa (överkvalificerade) inte ska hamna hos konkurrenten. Så resonerar man i Silicon Valley till exempel.

Kan alla bli entreprenörer?

Jadu Annika, det är en fråga jag började med för 15 år sedan i min entreprenörsforskning. Och länge trodde jag det, eller kanske ville att det skulle vara, svar ja. Men sedan ett par år tillbaka svarar jag bestämt nej.

Tittar man rent beteendemässigt bara – så ta de människor som prokrastinerar (uppskjutandebeteenden).

Och varför passar inte de till entreprenörer?

Det har att göra med att entreprenörskap egentligen bara är en enda sak, EntrepreGÖRskap. Eller som Stefan avslutar sitt TED talks - "en fysikaliserad kreativitet".

 

Vill man gå vidare så kan man även se på andra beteenden – attityd eller som jag kallar det, förhållningssätt.

Se matrix nedan.

Stort tack för din medverkan!

 

Anlita Stefan Lindström som föreläsare, besök hans hemsida här

Besök honom på Linkedin här:

Se hans föreläsning "What's so special with entrepreneurs?" på 

TED talks:

Läs hans artikel "Forskning visar ny bild av den svenske entreprenören".

Stefan Lindströms exempel som kan hjälpa till att identifiera ansvarstagande och offerroll:

 

Den ansvarstagande säger:                                                 Den som antagit offerrollen säger:

 

Var kan jag ta reda på….                                                      Det var ingen som sa något till mig.

Då har jag inte uttryckt mig tillräckligt tydligt.              Du har missförstått mig.

Jag gjorde det som blev bäst för kunden.                         Jag gjorde som det stod på dataskärmen.

Låt oss undersöka det.                                                          Det vet jag inget om.

Jag hade tur!                                                                           Jag hade otur.

Ja det vill jag!                                                                          Okej då, om ni vill.

Det måste finnas flera sätt…                                                Vi har alltid gjort såhär.

Låt oss vara flexibla.                                                              Det står här i ett cirkulär att vi ska…

Låt oss komma till saken.                                                     Åh, det är svårt att säga exakt.

Vad tror ni om att vi gör såhär då?                                     Som jag sagt upprepade gånger…     

© Stefanlindstrom.com

TEXT: ANNIKA WÅLINDER 

FOTO: © Stefanlindstrom.com

SOMMARFÖLJETONGEN DEL 2 AV 4

bottom of page