top of page

Pressmeddelande

2020-07-03

KSAN intensifierar sitt arbete för flickors hälsa under sommaren

Med anledning av coronapandemin arrangeras ytterligare ett läger för flickor i Västerbottens län av Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, i samarbete med fair communications.

 

- KSAN har beviljats medel från Socialstyrelsen för att motverka Covid-19-effekter bland flickor och kvinnor. Vi är hängivna vårt uppdrag, att barn ska vara barn, även under ett viruskaos. Vi vill ge dem ett avbrott för att samla krafter. Barnens vardag behöver normaliseras där KSAN utgör en motkraft mot ökande ohälsa, säger Leena Haraké, kanslichef.

 

- Sverige har genomlevt många kriser genom historien. Vi vill inge hopp och stärka det friska. Därför intensifierar vi vår verksamhet för flickor med ännu fler läger som bjuder på lek, vila och rekreation.

 

- Barn kan inte vänta. Vi får inte glömma att det fanns problem redan innan epidemin. Det vi ser nu är toppen av ett isberg. Nu måste vi göra allt vi kan för att upprätthålla grunden som är god hälsa och ett gott liv.

 

- Tjejlägret i juni var mycket uppskattat av deltagarna och vi välkomnar KSAN:s satsning på flickor här. Pandemin är energikrävande för barn, därför känns det extra roligt att KSAN nu kan erbjuda andrum och normalläge under sommaren. Vi är mycket glada över vårt fortsatta samarbete, säger Annika Wålinder, grundare fair communications.

Sommarlägren anordnas för andra året i rad av samma parter.

​ 

Sommarkollon och lägerverksamheter för barn och ungdomar i mindre grupper kan hållas i närområden menar Folkhälsomyndigheten som understryker vikten av att barn i så stor utsträckning som möjligt fortsätter med sina normala aktiviteter.

 

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar. Se hemsida www.ksan.se.

 

fair communications är en kommunikationsbyrå inriktad på kommunikation för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

 

För ytterligare information, kontakta

Leena Haraké,

KSAN

0708 – 627495

 

Annika Wålinder, grundare

fair communications

0702-42 27 50

bottom of page