top of page

SLOW COMMUNICATIONS

 

Vårt hållbarhetskoncept som är skräddarsytt för sociala medier, framför allt Linkedin.

slow communications står för innehåll som tar längre tid att skapa och längre tid att konsumera, i en kontext där det är lätt att haka på snabba budskap som ger snabba kickar och många reaktioner. Istället för kortfattat innehåll bjuder slow communications på meddelanden med komplex innebörd, djup och omfång.

 

Användningen av slow communications är i sig en hållbarhetsmanifestation. Företaget manifesterar självledarskap, kvalitet och samhällansvar. Behållningen av slow communication är långsiktigt hållbart och trovärdigt varumärkesbyggande.

 

slow communications bryter mot ett ohållbart konsumtionsbeteende vilket innebär att ni går från ord till handling. Hållbar kommunikation förändrar strukturer och slow communications skapar kraftfullt nya.

 

Vem kan använda sig av slow communications? Företag och organisationer som vill kraftsamla i en hållbarhetsfråga och belysa dess komplexitet med kvalitet.

I dagsläget erbjuder vi tre format inom konceptet slow communications:

 

SLOW KAMPANJ

Kampanjen drivs under en period med få men kvalitativa insatser. Perioden kan vara en månad, tre månader eller ett år.

 

SLOW ARTIKEL

Ett antal artiklar – debatt, opinion, intervjuer, faktabaserad – publiceras under en avgränsad period – en månad, tre månader, sex månader eller mer. För en månad rekommenderar vi 3-4 artiklar. För tre månder 2 artiklar per månad. Och så vidare.

 

SLOW VD-KOMMUNIKATION

Syftar till att profilera företaget som VD:n representerar med längre och kvalitativa inlägg som beskriver verksamhetens värdegrund och viljeriktning.

#slowcommunications

Med hjälp av hashtaggen hjälper vi slow communications att få genomslag i sociala medier.

VD-DUELLEN är ett exempel på slow communications.

 

 

- avancerad hållbarhetskommunikation för sociala medier

bottom of page