top of page

SOMMARFÖLJETONGEN DEL 3 AV 4

2020-08-16

Är munskydd räddningen?

Minskar munskydd spridningen av corona? Vad säger vetenskapen? Aftonbladet hävdade nyligen att en studie från Karolinska institutet ger stöd åt användningen av tygmunskydd (4 augusti). Annika Eliasson, filosofie doktor i sociologi och läromedelsförfattare, har undersökt vad den egentligen kom fram till.

Hon är grundare av företaget Annika Eliasson Academic E-learning och har sysslat med kvantitativa metoder i över 30 år, först under sin utbildning, sedan i undervisning och forskning. Annika började undervisa om detta i början av förra årtiondet, först på Malmö högskola (numera universitet) och sedan på Köpenhamns universitet. Hon har skrivit läromedel i 15 år.

Hej Annika, du har läst studien från Karolinska, vad handlar den om? Stämmer Aftonbladets slutsats?

– Egentligen handlar den här undersökningen om ifall ansiktsmasker av tyg fungerar lika bra som andra ansiktsmasker och munskydd för att förhindra smittspridning, och det är alltså det som forskarna har lagt sitt krut på att bevisa. Det är ett dussintal forskare från bl.a. Karolinska institutet som letat fram 25 olika artiklar i två medicinska artikeldatabaser – den här undersökningen är en sammanfattning av drygt 100 års forskning om olika slags munskydd – och gått igenom dem för att se om tygmasker är ett gångbart alternativ till andra munskydd och hur en tygmask bör vara konstruerad för att fungera bra, vilket de menar att de gör.

 

De ser också fördelar jämfört med engångsmunskydd, t.ex. att de är mer miljövänliga eftersom de går att använda fler gånger om de tvättas. Den tygmask de rekommenderar ska ha tre eller fyra lager tyg, där bomull, muslin och flanell är de lämpligaste materialen. Dessutom behöver den anpassas för att sitta bra, exempelvis om bäraren har glasögon.

 

Undersökningen handlar alltså inte om att visa att ansiktsmasker och munskydd skyddar bättre mot smittspridning jämfört med att inte använda dem, för då hade den varit upplagd på ett annat sätt. Jag vill också nämna att bakteriologiprofessorn Åsa Melhus i Uppsala anser att en tygmask ska ha 6 – 12 lager för att vara effektiv, så det är ingen oomkullrunkelig sanning som den här undersökningen kommer fram till.

Ger studien svar på om tygmasker skyddar mot smittspridning?

– Själva artikeltexten är 13 sidor lång. (Därtill kommer kortare texter som brukligt är i vetenskapliga sammanhang såsom en sammanfattning, presentation av artikelförfattarna, redogörelse för finansiärer och källförteckning samt några tabeller som sammanställde deras resultat.) Påståendet om att tygmasker kan skydda mot smittspridning kommer mot slutet av texten, efter en lång genomgång av tygmaskers egenskaper och användbarhet i olika sammanhang, och bygger på tre olika undersökningar som inte säger något om vilken sorts mask som har använts.

 

Författarna hävdar att det finns något slags trovärdighet i att masker kan förhindra smittspridning i samhället eftersom masker skyddar inom sjukvården, men de kan inte visa detta genom att jämföra en grupp som använt masker med en som inte gjort det. De säger också att om man kombinerar en tygmask med att stänga ner samhället kan man få ner smittspridningen avsevärt.

 

Sedan rycks detta påstående ur sitt sammanhang och slås upp i medier som att detta var det viktigaste som undersökningen kom fram till. (Kanske var det det ur en journalistisk synvinkel, men inte utifrån hur artikeln var upplagd.) Och så förvandlas det till ett slagträ i en debatt där folk slänger sig med åsikter för och emot munskydd och beskyller varandra för att driva ideologier och utgöra sekter.

Du är själv forskare, hur ser du på debatten för och emot munskydd som nu förs? Finns det forskning som ger klara besked?

– I den mån jag som läromedelsförfattare och forskare har en ideologi, så går den ut på att jag baserar mina åsikter på vad som finns belagt i vetenskapliga undersökningar som prövar hypoteser. Det som förundrar mig som läromedelsförfattare (och lärare) är att jag hittills inte sett till någon enda undersökning som prövar hypotesen ”munskydd skyddar mot att bli smittad av SARS-CoV-2” (alltså mot viruset som leder till covid-19).

 

Det är fullt möjligt att pröva den statistiskt, precis som man provar läkemedel, vacciner, medicinsk utrustning och annat, men det verkar inte som att någon känner till någon sådan undersökning eller ens är intresserad av att göra en, trots att den här frågan är så omdebatterad. Däremot har jag läst att det skulle vara ”oetiskt” att göra experiment där en grupp som använde munskydd jämfördes med en grupp som inte gjorde det, utan istället motiverar man användande av munskydd utifrån en försiktighetsprincip.

 

Med den utgångspunkten blir det omöjligt att visa att munskydd skyddar mot smittspridning, utan man tvingas att förhålla sig till det påståendet som en dogm som inte går att ifrågasätta. Jag kan möjligen tänka mig att det vore oetiskt att göra ett experiment i samhällen som redan har munskydd som norm, som i Ostasien, men i nuläget är ju inte Sverige ett sådant land. Därför borde det vara möjligt att göra experiment här där man testade grupper som finge använda munskydd i olika situationer och jämförde dem med snarlika grupper som inte använder munskydd, allt enligt principerna för hur man genomför en hypotesprövning med kvantitativa metoder.

 

På det viset skulle vi inte vara utlämnade åt tyckanden från olika sidor utan kunna besluta utifrån vad statistikens lagar säger – varken Anders Tegnell, Björn Olsen, Karolinska institutets rektor, Trump, Bolsonaro eller ens det kinesiska kommunistpartiets ledning har något inflytande över statistikens lagar.

Det är framför allt sakkunniga inom medicin som uttalar sig i frågan om munskydd. Borde det inte finnas en samsyn?

– För 15 år sedan undervisade jag statsvetarstudenter på Köpenhamns universitet om hur man gör hypotesprövningar med kvantitativa metoder. På den tiden kunde ingen student komma ut från den utbildningen utan att ha lärt sig hur man gör en korrekt hypotesprövning. De studenter som använder min kvantitativa metodbok på sina utbildningar här i Sverige får också lära sig hur man gör. Ska då inte professorer och andra medicinare med doktorsexamen ha motsvarande kunskaper så att de kan lägga upp undersökningar som prövar om munskydd verkligen minskar smittspridningen eller ej?

 

Det skulle öka deras trovärdighet när de yrkar på att även vi i Sverige ska börja använda munskydd. Det är faktiskt deras sak att bevisa att munskydd och andra ansiktsmasker skyddar mot smittspridning, på samma vis som det är åklagarens sak att bevisa att någon är skyldig i en rättegång. Det är inte bara att påstå något och sedan förvänta sig att bli trodd utan ytterligare bevisning.

 

Utan att vara någon medicinsk expert har jag åtminstone hittills trott att de medicinska vetenskaperna tillhört de vetenskaper som använt sig av hypotesprövning med kvantitativa metoder för att belägga sina påståenden. Det förundrar mig att det inte verkar vara självklart överallt.

Skyddar munskydd mot smittspridning?

– Det är en komplex fråga som beror på i vilket sammanhang som munskydden sätts in. Ett exempel: I fredags sa det norska Helsedirektoratet att risken för infektion kunde minska med 80 % om man höll en meters avstånd till andra och 40 % om man använde munskydd. Om vi tar Helsedirektoratet och dessa siffror på orden så betyder det att den totala infektionsrisken minskar med 8 % om man börjar använda munskydd samtidigt som man håller en meters avstånd till andra.

Något som gör det svårt att visa att just munskydd har en skyddande effekt mot smittspridning är att de oftast sätts in tillsammans med andra åtgärder, exempelvis begränsningar av folksamlingar, andra former av social distansering eller rentav utegångsförbud. Ju fler åtgärder som genomförs på samma gång, desto svårare blir det att visa hur stor effekt en viss åtgärd har. Är det just munskydden som har den smittskyddande effekten eller är det de andra åtgärderna? Hur stor effekt har munskydd om de sätts in tillsammans med andra åtgärder – är det ens säkert att de har någon effekt? Den som hävdar att munskydd skyddar effektivt mot smittspridning måste kunna svara på sådana frågor.

Stort tack för din medverkan Annika!

Besök Annika Eliasson på Linkedin här.

Ta del av läromedel författade av Annika Elisasson på Studentlitteraturs hemsida.

KÄLLOR:

Aftonbladet                                                                https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jd6jdL/trots-positiv-studie-om-munskydd-tegnell-gor-tummen-ner

Karolinska institutet                                                                                https://nyheter.ki.se/munskydd-av-tyg-kan-minska-smittspridningen-av-sars-cov-2

 

Forgotten Technology in the COVID-19 Pandemic. Filtration Properties of Cloth and Cloth Masks: A Narrative Review, 19 juli, 2020 https://www.mayoclinicproceedings.org/action/showPdf?pii=S0025-6196%2820%2930826-0

TEXT: ANNIKA WÅLINDER OCH ANNIKA ELIASSON

munskyddtyg.jpg
Kirurgisk mask
bottom of page