top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Visselblåsaren – när kommunikation kräver mod

Uppdaterat: 22 feb. 2020

Saklig, detaljerad och dokumenterad. Genomtänkt och trovärdig. Praxis är att först visselblåsa internt.


Gemensamt för alla visselblåsare är att de fattat ett svårt och riskabelt beslut sprunget ur en känsla av etik och moral.


Brittany Kaiser, medgrundare till Own Your Data, riskerade sin karriär och avslöjade för världen hur den politiska byrån Cambridge Analytica manipulerat 85 miljoner Facebookkonton för att stödja Donald Trumps valkampanj år 2016.


Visselblåsare är en person som slår larm om oegentligheter, ofta på sin arbetsplats, främst till massmedia eller kontrollorgan. Korruption, vapensmuggling, staters avlyssning och åsiktsregistrering, kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöbrott är några exempel.


Genom sina avslöjanden förebygger visselblåsaren stora samhälleliga skador och omfattande ekonomiska förluster. Omsorg om vår demokrati är en annan drivkraft.


2017 fick Sverige en ny lag för ökat visselblåsarskydd (SFS 2016:749). Lagen innebär att varje företag eller organisation ska ha ett visselblåsarsystem där missförhållanden kan rapporteras.


Ett nytt EU-direktiv börjar gälla 2021. Företag inom EU med fler än 50 anställda måste ha rapporteringskanaler.


Med ett visselblåsarsystem kan risker och problem lösas på ett tidigt stadium. Företaget visar på transparens och omsorg om sin personal. Anonym visselblåsning gör att fler vågar rapportera problem som sedan kan åtgärdas.


Källor:

Wikipedia
127 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page