top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Visselblåsa – som att högprestera

En av tre avstår av rädsla för repressalier enligt en undersökning gjord av organisationen Transparency International som bekämpar korruption.


Visselblåsaren fyller en mycket viktig funktion i samhället men alla törs inte.


Det krävs ett mod som går att likna vid en exceptionell idrottsprestation.


En visselblåsare slår larm om oegentligheter i en organisation och den allmänna rekommendationen är att först rapportera internt. Om gehör uteblir är nästa steg att kontakta media.


Oegentligheterna kan röra sig om det mesta. Oacceptabla arbetsförhållanden, mobbning, sexuella trakasserier. Olika former av korruption, vapensmuggling, avlyssning och åsiktsregistrering.


Den som blåser i visselpipan har en stark känsla för etik och moral och rapporterar för att stoppa skadliga, ibland olagliga aktiviteter. Visselblåsaren kan upplevas som ett hot och löper därför risk för utsatthet för repressalier. Av det skälet har både Sverige och EU skärpt sin lagstiftning om visselblåsarskydd.


Den 1 januari 2017 trädde lagen om visselblåsning i kraft i Sverige. Lagen ger ett skydd mot repressalier inom privat såväl som offentlig sektor. Meddelarskyddet innebär att offentliganställda som lämnar uppgifter om missförhållanden till media är skyddade enligt grundlagen som förbjuder arbetsgivaren att försöka ta reda på vem personen är, även kallat efterforskningsskyddet.


I oktober 2019 antog EU:s ministerråd ett direktiv som gör det lättare för visselblåsare att rapportera om överträdelser av EU-rätten. Direktivet ska skapa ett enhetligt skydd i hela unionen och medlemsstaterna har snart haft två år på sig att införliva direktivet i nationell rätt, senast april 2021.


Det är med andra ord hög tid för företag att se över den egna processen, utse en ansvarig person samt utveckla ett säkert rapporteringssystem för visselblåsning.


Källor:


180 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page