top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Varumärkesplattform, själ & existens – ett måste för alla företag

Uppdaterat: 22 feb. 2020

Varför finns vi?

Vad vill vi åstadkomma?


En varumärkesplattform uttrycker en djupare förståelse för företaget och dess existensberättigande. Här formuleras identitet och kärnvärden som ska genomsyra all kommunikation som utgår från företaget och särskiljer det från branschkollegor.


En genomtänkt företagsidentitet banar väg för mycket goda kundrelationer och stora affärsframgångar. Företag som Apple, Nike eller Volvo har höjt sin företagsidentitet till en konst. De vet vilka de är och varför de existerar vilket syns i alla aspekter av deras varumärken.


En varumärkesplattform är lika viktig och en nyckel till framgång för egenföretagare, små, mellanstora och stora företag. Ett distinkt och välartikulerat varumärke ligger i framkant.


För att konstruera en varumärkesplattform behövs research, analys och bearbetning av källor. Det är viktigt med en nära dialog med ledning och anställda. Plattformen i sig ska vara enkel och lättöverskådlig i form av ett kortfattat dokument.


Två viktiga steg:


Intervjua nyckelpersoner

Ett stort antal källor ger upphov till ett företags essens. För att fånga företagets identitet behövs historia, nutid, kärnkompetens och framtid. Därför kan det vara tänkvärt att intervjua grundare, VD, anställda, kunder, ägare och styrelseledamöter. Vilken bild har de och hur upplever de företaget?


Positionera

Det är nödvändigt att kartlägga branschkollegor, göra en omvärldsanalys och tillämpa ett långsiktigt perspektiv för att kunna positionera företaget och skapa dess unika uttryck och identitet.


Exempel på plattformens beståndsdelar:


En förklaring till företagsnamnet

Det är en fördel om företagsnamnet är genomtänkt och står för något, annars kommer marknaden och konkurrenterna bestämma åt dig.


Vision och mission

Vad vill vi uppnå och vad är vårt syfte, affärsstrategiskt och samhälleligt?


Kärnvärden

Hjärtat i företaget som ska genomsyra alla budskap och handlingar, vara allerstädes närvarande, till exempel hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.


Tagline

Sammanfattar företagets kärnbudskap i en enda mening eller slogan.


Varumärkets personlighet

Företagets språk, bemötande och tonalitet.


Vem gör jobbet?


Varumärkesplattformen tas fram med hjälp av en extern kommunikationsbyrå i nära samarbete med ledning som har en god förståelse för varumärket.


44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page