top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Varför behöver ett företag kommunicera?

Uppdaterat: 22 feb. 2020

Varför behövs företagskommunikation? Varför behöver ett företag utveckla ett genomtänkt kommunikationsarbete? Små, mellanstora såväl som stora företag?


1. Det är en försäkring

Och ett varumärkesskydd. Det är ett kritiskt, förebyggande arbete. Med en varumärkesplattform och ett genomtänkt kommunikationsarbete kan ni alltid agera snabbt, tryggt och säkert. Ni utvecklar er egen mediaplattform där ni skapar och sätter agendan.


2. Bygger ett hållbart anseende

Främjar företagets referenser, positionering och tillgänglighet på marknaden. Sätter strålkastaren på ett företags årliga intäkter och prestationer, dess lista av produkter och tjänster och dess filantropi – hållbarhetsarbete och arbete för mänskliga rättigheter. Ger ett enhetligt meddelande och en konsistent företagsidentitet till publiken.


3. Bygger en företagsidentitet

En välartikulerad och konsistent kommunikationsstrategi kombinerat med större annons- och PR-kampanjer, förstärker en stark och positiv företagsbild. Skapar helt unika varumärken.


4. Bygger ekonomisk hållbarhet

Genom att utveckla en distinkt identitet som sticker ut skapas förutsättningar för goda relationer med anställda, kunder, potentiella kunder, investerare, aktieägare och allmänheten.


5. Företagsledare är opinionsbildare

VD, grundare, ägare, ledningar och styrelser utgör alla viktiga opinionsbildare med potential att påverka den allmänna opinionen, media och beslutsfattare inkluderat regering och riksdag. Företagsledaren flyttar fram sin position.


Vad är företagskommunikation?

Corporate communications eller företagskommunikation skiljer sig från marknadsföring och reklam. Företagskommunikation utvecklar och kultiverar en företagsidentitet eller varumärkesimage. Ett kommunikationsteam (inhouse, byrå eller konsult) mejslar ut en image, kommunicerar med interna och externa publiker och underhåller ett långsiktigt, positivt anseende. Genom PR och vitt spridd företagskommunikation kan kunder, anställda och klienter få dela ett företags framgångar och utveckling. Potentiella kunder, investerare, media och allmänheten är andra viktiga målgrupper.KÄLLOR:

Annika Wålinder, grundare fair communications


What is the importance of corporate communication? Anam Ahmed, 29 juli, 2019

What is corporate communications? Functions, careers, and skills, Tim Stobierski, 18 juli, 2019


140 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page