top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Tvåvägskommunikation äter envägskommunikation till frukost

Uppdaterat: 22 feb. 2020

Kommunikation som skapar dialog, delaktighet och empowerment främjar inte bara demokratin, den skapar även långsiktig ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet.


Vinsterna med ömsesidig dialog har vi känt till länge. Den har dock varit förbehållen den ideella sektorn och politiken men tar nu stormkliv in i näringslivet och den akademiska världen.


Faktum är att en av de största konsekvenserna av den globala överenskommelsen för en hållbar utveckling Agenda 2030 är hur den ställer nya krav på vårt sätt att kommunicera.


Ömsesidig dialog utgör den ideala kommunikationssituationen enligt Jürgen Habermas. Genom dialogen utsätter vi våra budskap för kritisk prövning vilket skapar goda relationer, välmående samhällen och institutioner.


PR-författarna Grunig & Hunt förespråkar ett liknande ideal. Genom en symmetrisk tvåvägsmodell etableras en dialog mellan publik och organisation som påverkar och skapar förändring hos båda aktörerna. Ömsesidig förståelse uppstår.


Klas Hallberg på den finansiella kommunikationsbyrån Oregon Corporate efterfrågar möteskommunikation med dialog och samverkan. Finansbranschen har länge präglats av envägskommunikation vilket skapat svaga relationer med exempelvis investerare.


I artikeln “Top Trends In Sustainable Fashion” beskriver Sophia Matveeva hur konsumenter och investerare genom dialog pushar för gröna villkor hos modeföretagen. Att lära känna sina kunder är inte längre tillräckligt – att lyssna på dem och ta in deras önskemål är en överlevnadsfråga - för företaget såväl som planeten.


Vari ligger dialogens kraft, styrkan i tvåvägskommunikation? Den skapar samhörighet och förtroende, två mänskliga behov som är kärnan i ett hållbart samhälle.


KÄLLOR:


Annika Wålinder, grundare fair communications


Habermas ”Det kommunikativa handlandet”, 1990, refererad i Alvesson-Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994:185-187


Grunig & Hunt, Managing Public Relations, 1984, refererad i Windahl och Signitzer, Using Communication Theory: An introduction to planned communication, 1995:91-93


Klas Hallberg,”Det behövs en ny modell för kommunikation”,43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page