top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Strategi – tiodubblar företagens effektivitet

Ingenting lyfter verksamheten så mycket som ett strategiskt ledarskap visar en global studie av 60 000 ledare i 140 länder inom 26 branscher (Management Research Group).


Strategi är 50 gånger mer effektivt än taktik enligt studien och ger en tio gånger så mer effektiv verksamhet. 97 % av 10 000 ledare menade att strategiskt tänk är den viktigaste ledarförmågan, enligt en uppföljningsstudie. 96 % av 500 ledare angav i en annan studie tidsbrist som främsta skäl till varför man ej upprättat en strategisk plan (Strategic Thinking Institute).


"Most executives cannot articulate the objective, scope and advantage of their business in a simple statement. If they can’t, neither can anyone else.”, säger professor David Collis, Harvard Business School.


Strategi – övergripande tillvägagångssätt (ej att blanda ihop med taktik som används i mindre sammanhang)


KÄLLOR: The strategic thinking manifesto, Rich Horwath, CEO, Strategic Thinking Institute If strategy is so important, why don’t we make time for it?, Dorie Clark, Harvard Business Review Develop strategic thinkers throughout your organization, Robert Cabacoff, ibid.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page