top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Organiskt växande är nyckeln till företagets framtid

Enligt det amerikanska konsultföretaget McKinsey är ett organiskt växande företag helt avgörande för dess överlevnad och framtid. Organisk tillväxt innebär att företaget ökar i volym av egen kraft.


Förvärvad tillväxt däremot, om man till exempel köper ett annat företag, är ett resultat av företagsförvärv. Om ett företag ökar försäljningen i sina butiker är det organisk tillväxt, samma sak om de öppnar nya butiker - försäljningen ökar genom deras egen värdeskapande verksamhet.


Vid organisk tillväxt använder man sina existerande resurser, till exempel kompetenser, talanger och kontakter, för att växa. Bolagens förmåga att växa organiskt är en återspegling av förmågan och värdet i bolaget. Tillväxten blir kanske långsammare än vid förvärv men den är hälsosammare, mer tillförlitlig och ofta mer värdefull långsiktigt.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page