top of page
Sök
  • Annika Wålinder

När språket inte matchar – reklamskolad copywriter vs ideell organisation

Det skrivna språket hos den ideella organisationen är djupt demokratiskt. På årsmöten och styrelsemöten formuleras uttalanden och policys där människor av varierande intressen, ålder, funktion, kön, sexuell läggning samt etnisk och kulturell bakgrund, varit delaktiga.


FN:s överenskommelser skrivs efter år av förhandlingar mellan medlemsstater. Dessa har i sin tur stött och blött formuleringarna vilket även involverar feedback från NGO:s. Språkutvecklingen bland NGO:s och inom FN pågår ständigt. Språket formar våra samhällen och ska grunda dem med rättvisa värderingar för alla.


Utmärkande för språkbruket hos NGO:s är aktörskap, handlingskraft och empowerment. Inget "vi-och-dom"-perspektiv.


En reklamskolad copywriter formulerar säljande budskap i annonser åt företag som har rent kommersiella syften. När en ideell organisation anlitar en reklambyrå/copywriter uppstår problem. Bakgrunden av mångfald, delaktighet och empowerment saknas. Värdegrunden går ofta förlorad.


Därför grundades fair communications - specialister på kommunikation för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, B2B.


FOTNOT: NGO – non governmental organisation, icke statliga organisationer

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page