top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Med eller utan slöja - diskriminering och trakasserier är lagbrott

Det har kommit till min kännedom att kvinnors rättigheter inte respekteras i Sverige.


Här följer därför en information om vad som gäller:


'Sverige har förbundit sig att följa FN:s kvinnokonvention som är det tyngsta dokumentet i världen för kvinnors rättigheter och som är juridiskt bindande. Konventionen trädde i kraft år 1981 och Sverige var det första landet som ratificerade den. Detta är en lag som syftar till att avskaffa alla former av diskriminering gentemot kvinnor. Sveriges regering är ansvarig för att den efterlevs.


Den definierar diskriminering som följer:


"Varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter."


Vidare FN:s deklaration om mänskliga rättigheter:


"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter//…//Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag."

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page