top of page
Sök
  • Annika Wålinder

LinkedIn Masterclass för hållbarhetskommunikatörer

Uppdaterat: 22 feb. 2020

1. Walk the talk

Omdanande förändringar kan endast realiseras genom äkta engagemang. Tyngd i budskapen uppnås om hållbarhetskommunikatören lever som hen lär.


2. Empower the people

Skapa dialog, delaktighet och bekrafta, stärk målgrupperna på LinkedIn. Med en konsekvensanalys säkerställs budskapens hållbara effekt hos mottagaren. Ett exempel är meddelanden som inspirerar till ett hållbart konsumtionsmönster. Hållbar kommunikation är hälsosam med ett sunt bildspråk som skapar välmående. Respekt för mänskliga rättigheter gäller i alla lägen, visuellt såväl som språkligt.


3. Samverka och lär av andra

Släpp ego och konkurrens, hållbarhetskommunikation är inte en självcentrerad tävling. Var en förebild. Alla sektorer och yrkesgrupper behöver bidra för att hållbarhetskommunikatören ska kunna utveckla kunniga och djupa budskap. Lyssna och lär.


4. Peka på lösningar och förebilder

För att förändra normer och attityder behövs kommunikation och opinionsbildning som obändigt fokuserar på visioner, idéprogram och lösningar. Hållbarhetskommunikatören behöver lämna kritikerstadiet och istället kommunicera goda exempel.


5. Beställare - anlita små specialistbyråer

”Spola mjölken” och Kronfågels kampanj för klimatkompensation. SAS och Arbetsförmedlingen fick snabbt lägga ned sina kampanjer. Stora reklambyråer ska inte kommunicera komplexa hållbarhetsfrågor. Beställare behöver vända sig till små expertbyråer, specialister på kommunikation för en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Sök på nya platser.


5. Byt ut ordet hållbarhet

Vi behöver inte skriva "hållbarhet" hela tiden, som ni ser blir det tjatigt. Med fantasi och idérikedom kan samma innebörd beskrivas med andra ord. Ett nytt språk håller på att födas.


51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page