top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Klimatfrågan – så här ska den kommuniceras

Uppdaterat: 8 feb. 2020

Anpassningskommunikation eller ”kommunikation för utsläppsminskning” spelar en avgörande roll för genomförandet av Parisavtalet. Vid FN:s klimatkonferens i Katowice, Polen, 2018 antogs Regelboken som förtydligar hur implementeringen ska gå till. Så här ska anpassningsarbetet kommuniceras:

- Bästa praxis, lärdomar och informationsdelning

- Framsteg och uppnådda resultat

- Samverkan

- Sidovinster


Respekt:

- Anpassning ska göras med hänsyn till kön

- Hänsynstagande till traditionella kunskaper

- Ursprungsfolks kunskaper och lokala kunskapssystem ska beaktas


Analys behövs:

- Hinder, utmaningar, gap

- Övervakning och utvärdering

- Effekter, risker och sårbarheter


Varje stat ska synliggöra sin anpassningsprofil och utforma en egen strategi för anpassningskommunikation. Arbetet ska kommuniceras lämpligt, transparent och tydligt. Därigenom bidrar länderna till den globala inventeringen, utveckling och framsteg.


Parisavtalets Regelbok (Paris Agreement Work Program), sid 33-36.


FOTNOT:

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Det är en överenskommelse om att minska utsläppen av växthusgaser så att den globala uppvärmningen hålls under två grader, helst under 1,5 grader.


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page