top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Klar och tydlig kommunikation förbättrar affärerna

”Det kan vara både och”, ”det går inte att generalisera” eller ”det finns väl för- och nackdelar med allt ”.


Stöter på den här typen av resonemang väldigt ofta. Man tar inte ställning, även i svåra frågor. Resultatet är luddighet och otydliga budskap som på ett effektivt sätt tar udden av en diskussion. Tystnadskultur låter ofta såhär, liksom konflikträdsla. Negativa beteenden fortsätter och faktum är att otydlig kommunikation kan försämra affärerna.


Ett enkelt, klart och tydligt språk lönar sig enligt Plain Language Association International som verkar globalt för klar kommunikation inom privat såväl som offentlig sektor (med flera). Genom klara budskap undviker man missförstånd.


Ett enkelt och tydligt språk är grundläggande för att skapa förtroende och öka transparens, gentemot anställda såväl som omvärlden. Ett väl integrerat och tydligt språk ökar ditt företags effektivitet och skapar förtroendefulla kundrelationer. Företag tjänar på klara budskap - det är bra för affärerna.


Artikeln var lite knapphändig men budskapet var tydligt. 😉


Källa: ”Plain language pays off”, Plain Language Association International

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page