top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Illustrationer rätt val vid svåra frågor

Uppdaterat: 22 feb. 2020

UN Womens globala kampanj mot våldtäkt använder illustrationer genomgående vilket både är lämpligt och kraftfullt (”Generation equality stands against rape!”).


Kampanjen ska sprida kunskap och förändra normer och attityder hos pojkar och män. Samtidigt ska den bilda opinion och påverka beslutsfattare. Huvudsyftet är att bidra till att ett av världens grymmaste brott mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter elimineras.


Illustrationer ger större kreativ frihet. Djupa och känsliga dimensioner kan uttryckas med hjälp av illustrerad symbolik.


Produktionen belastar miljön mindre än foto som är resurskrävande med tyngre teknologi, rekvisita och resor för ett större produktionsteam.


Att göra en konsekvensanalys på mottagarna är viktig i en dylik kampanj. Budskapet ska kommuniceras ansvarsfullt. Här är fyra punkter att beakta inför en stor, opinionsbildande kampanj:


1. Empowerment – hur svåra frågorna än är så är offermentalitet ett kommunikativt misstag. Att förmedla aktörskap och empowerment är en konst som räddar liv. Genom att kommunicera förebilder och ”bäst praxis” uppnås samhällelig förändring.


2. Respekt för mänskliga rättigheter – bildspråk ska vara fritt från stereotyper och sociala stigman.


3. Hållbar effekt - kampanjen ska verka stärkande på samtliga mottagare, inkluderat beslutsfattare och inspirera till respekt och ett hållbart beteende.


4. Vi-perspektiv som skapar gemensam handling - ”vi-och-dem-perspektiv” är ett kommunikativt felsteg och grogrund för klyftor, distans och fördomar. Det får inte förekomma.


Läs om UN Womens kampanj här:

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page