top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Gör goda insatser för klimatet men undvik ordet ”kompensation”

Fråga: ”Vår bransch genomgår en omställningsprocess men den är svår att kommunicera till omvärlden. Hur bemöter vi till exempel påståendet att man ”räddar regnskog” om man tackar nej till reklam?”


Svar: Gör en kommunikationsplan. Låt en kommunikatör göra research och sammanställa kunskap om omställningsprocessen. I detta ingår att analysera potentiella frågor från omvärlden och att granska motalternativen till reklam i print. Rekommenderas att tillfråga sakkunniga, till exempel KTH:s Center for Sustainable Communication.


Om direktreklamen trycks på svenskt papper så räddas ingen regnskog om man avstår den. Generellt kan sägas att Internet drar enormt mycket el, att streama musik är betydligt mer energikrävande än tex radio.


Gör gärna goda insatser för klimatet och berätta om dem men undvik ordet ”kompensation” då det ej förändrar beteendet och leder tankarna fel.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page