top of page
Sök
  • Annika Wålinder

Dötrist, tråkig och alldeles, alldeles underbar. Om vikten av finansiell kommunikation

Uppdaterat: 22 feb. 2020

och hur den främjar affärerna, även för små och mellanstora bolag


Finansiell kommunikation, precis som all annan kommunikation, främjar affärerna.

Den behandlar företagets kapital och resurser med fokus på de monetära rörelserna (in- och utflöde av pengar).


Små och mellanstora bolag som ej är börsnoterade har mycket att vinna på att kommunicera resultat, årsredovisningar och affärshändelser. Icke börsnoterade företag som på sikt planerar att ansöka om notering stärker sitt varumärke genom att kommunicera finansiella frågor.


Finansiell kommunikation skapar förtroende och underlättar affärsrelationer. Den behandlas ofta separat då den skiljer sig från annan extern kommunikation. Faktum är att marknadskommunikatörer ofta missar den finansiella kommunikationen. Det innebär att en dimension av varumärket osynliggörs.


För att bygga ett långsiktigt förtroende behöver företag kommunicera ett bredare utbud i egna kanaler. Om man i framtiden vill ha hjälp med anskaffning av kapital är detta synnerligen viktigt.


Finansbranschen anses generellt sett vara dåliga på att kommunicera och skapa PR. Det finns få ekonomijournalister och få etablerade affärskanaler. Dagens Nyheter lade exempelvis ned sin ekonomibilaga för ett par år sedan.


Utan finansiell kommunikation går affärer förlorade

Under finanskrisen (2008) tappade flera svenska börsbolag tio procent av sina utländska ägare. Många höll låg profil, ställde in sina möten och litade helt på media. Stålbolaget Outokumpu gjorde tvärtom, de gick ut och pratade om läget och byggde istället upp förtroende med analytiker och investerare. (www.oregoncorporate.com, Annika Strahner ”Finansiell kommunikation)


Här följer tre råd som jag utläst av min research (se källor i slutet av artikeln):


1. Skapa och använd egna kanaler

Sociala medier och bloggar är utmärkta kanaler för delning av finansiell kommunikation. Var kreativa och lär känna era målgrupper. Dela kvalitet, var unika och jobba långsiktigt. Här har ni möjlighet att skapa nära kontakt med investerare, analytiker och aktieägare. Här kan ni också leverera nyhetsvärde till affärsmedia.


2. Etablera en nära dialog och skapa delaktighet

Interaktion och delaktighet skapar förtroendefulla relationer. Se analytiker, investerare och affärsjournalister som samarbetspartners. Rätt inställning banar väg för långsiktighet och hållbart förtroendeskapande.


3. Arrangera nyskapande möten och events

Gör årsstämmor till intressanta och varumärkesstärkande events. Skapa kreativa möten kring finansiell rapportering såsom årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och delårsrapporter. Faktum är att finansiella hearings och kapitalmarknadsdagar anses så tråkiga att ingen vill gå dit.


FOTNOT:

När ett bolag börsnoteras behöver det följa ett regelverk som syftar till att skapa rättvisa villkor för aktieägare och handlare. Ny kurspåverkande information ska omedelbart offentliggöras för marknaden i kanaler som innefattar minst två etablerade nyhetsbyråer, tre rikstäckande dagstidningar, börsen samt bolagets hemsida. Årsbokslut, delårsrapporter och förändringar i styrelsens sammansättning ska alltid offentliggöras liksom kallelse till bolagsstämma. Detta går att göra med en annons i en tidning som hänvisar till företagets hemsida.


Denna artikel bygger på källor som framför allt utgörs av artiklar i affärsmedia och kommunikationsbyråer inom finansiell kommunikation mellan åren 2012-2020


KÄLLOR:

Wikipedia

Finansiell kommunikation, Annika Strahner, www.oregoncorporate.com (2012)


8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page