top of page
HOME

FAIR COMMUNICATIONS

We turn sustainability into art.

"war is what happens when language fails.

- margaret atwood, writer

SERVICES

tjänster

Klargör samhällsnyttan och skärp affärerna.

Vi höjer er företagskommunikation till ren konst. 

Vi erbjuder fyra exklusiva tjänster som går att kombinera. Allt vårt arbete utgår från våra principer om hållbarhetskommunikation. Det går även bra att beställa enheter (artiklar) styckvis. Kontakta info@faircommunications.se för ytterligare information och offertförfrågan.

Företagsidentitet, kärnvärden och tagline.

Det här är ett grundläggande och djupare arbete som stärker varumärket och främjar affärerna långsiktigt. Ni får en varumärkesplattform som besvarar frågorna: varför finns ni? Vad vill ni åstadkomma? Ni tydliggör företagets identitet och kärnvärden som sedan ska genomsyra all er kommunikation. Om ni önskar så sammanfattar vi ert företags essens med en tidlös tagline.

Ni får varumärkesstärkande kvalitetsinnehåll att publicera i era kanaler. Här använder vi oss av vårt koncept ”slow communications” -  hållbart innehåll i sociala medier. Den sociala mediekanal vi använder är Linkedin och i viss mån Instagram. Vårt content känntetecknas av hög kvalitet och relevans.

EXCELLENT CONTENTVi utvecklar ett kraftfullt mediearbete till ert företag. Vi ser till att ert hållbarhetsarbete genomsyrar pressmeddelanden, uttalanden, debattartiklar och mediaunderlag och är konsekvent varumärkesstärkande.

POWERFUL PRESSNi gör skillnad. Vi skapar opinionsbildande hållbarhetskampanjer med era kunder i fokus – respektfullt, stärkande och affärsfrämjande.

ARTY CONCEPT

SIGNIFICANT CAMPAIGN

Miljöaktivister protesterar

om oss

FÖDD UR AKTIVISM,

DEMONSTRATIONER &

PÅTRYCKNINGAR

FAIR COMMUNICATIONS grundades i Umeå 2018 av Annika Wålinder, fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap (Stockholms universitet) och fil kand i franska, engelska och konst- och arkitekturhistoria (Uppsala universitet/universitetet Rennes II, Frankrike). Annika Wålinder har även studerat fritt konstnärligt skapande vid konstskolan Idun Lovéns skulpturlinje.

 

FAIR COMMUNICATIONS är frukten av många års opinionsbildande arbete åt ideella och politiska organisationer inom den svenska freds-, kvinno-, människorätts-, miljö- och antidrogrörelsen. 

 

Några milstolpar är grundarens arbete som projektledare inför FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg, Sydafrika (2002), förtroendeuppdrag som NGO-rådgivare i den svenska regeringsdelegationen till FN:s kvinnokommission i New York (tema media och IT, 2003) samt arbete med FN:s kvinnokonvention på uppdrag av utrikesdepartementets enhet för global utveckling (2003).

Idag har mänskliga rättigheter och hållbar utveckling flyttat in hos företagen. Värderingarna skapar förtroende hos en alltmer samhällsengagerad publik. Kärnan i ideellt demokratiarbete, delaktighet och empowerment, är numera nycklar till moderna kundrelationer. 

Respekt för kunden, kunskapsbelagda argument samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet har blivit framtidens kommunikationsprinciper.

 

FOTO: ”WSSD TRADES AWAY WOMEN’S RIGHTS”, Johannesburg 2002, ANNIKA WÅLINDER

(WSSD - World Summit on Sustainable Development)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

WSSDmindre_edited.jpg
ABOUT US
FACTS
CONTACT
bottom of page